Zaświadczenie o kwalifikacjach uprawniających do pracy przy zabytkowych organach