O firmie

Historia firmy

Samodzielną działalność organmistrzowską podjąłem w 1989 roku. Jestem dyplomowanym organmistrzem i posiadam stosowne uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkowych organach.

Tajniki zawodu poznawałem pod kierunkiem doświadczonego organmistrza, muzykologa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Jana Chwałka
uczestnicząc w  pracach związanych z budową, remontem lub inwentaryzacją organów.

Moja firma Jest kontynuacją działalności organmistrzowskiej braci Władysława i Jana Chwałków – moich wujków . Od lat sześćdziesiątych podejmowali wiele prac remontowych przy organach, głównie na terenie dawnej diecezji sandomierskiej.

Z czasem, po wybudowaniu niewielkiego warsztatu stolarskiego przez Władysława Chwałka, przyszła pora na poważniejsze zamówienia. W latach 1976 – 77, zbudowali  jedne z pierwszych w powojennej Polsce organy o trakturze mechanicznej w Dwikozach pod  Sandomierzem.

Jako uczeń szkoły podstawowej pomagałem w tych pracach, zaczynając od trzymania klawiszy podczas strojenia piszczałek. Fascynowała mnie techniczna strona budowanych instrumentów, precyzja działania mechanizmów organowych oraz efekt końcowy – brzmienie. Po  ukończeniu studiów technicznych -  włączyłem się w prace prowadzone przez Jana i Władysława Chwałków.

W 1989 r. została zarejestrowana firma Usługi Organmistrzowskie – Grzegorz Stawowy, rozpocząłem samodzielną działalność organmistrzowską. Początkowo były to kontynuowanie prac rozpoczętych przez moich wujków (m.in. dokończenie budowy nowych organów w Zawichoście), poprzez remonty czy przebudowy niewielkich instrumentów.

W 1994 r. otrzymaliśmy zlecenie na budowę 34 – głosowych, mechanicznych organów w kościele św. Kazimierza w Radomiu.

Było to duże wyzwanie, którego realizacja pozwoliła nabrać doświadczenia w konstrukcji  i wykonaniu mechanicznej traktury gry i rejestrów – zwłaszcza precyzyjnej, trudniejszej do wykonania  promienistej jej formy.

Wykonałem do tej pory wiele prac typu: remonty, konserwacje i budowy organów – do zapoznania się z ważniejszymi, zapraszam w zakładce WYKONANE PRACE

Referencje

Multimedia